Strik a la carte 2

JAPANSK MOSAIK

s. 20: Ærme: 5.linie: Denne sætning slettes: På hver side af disse m laves der nu en ny m på hver 4. Omg. De nye m strikkes også I striber.

s.23. Diagram: Det øverste C skiftes ud med D

Mål på tegning: overarm 135 m = 48 cm

– – – – – – – – – – – – – – – –

KRYDSER

s. 58: Her er angivet forkert garnforbrug i den mindste størrelse:
200 gram TVINNI f. 47
100 gram SPINNI f. 47
100 gram TVINNI f. 60
50 gram Highland f. soil (F)
100 gram Highland f. curry (C), stone (D), sky (E)

– – – – – – – – – – – – – – – –

SØMANDSTRØJEN

s. 62: Efter de 5 p ret skal der startes : 3 vr – 3 ret for at få mønsteret til at passe.

– – – – – – – – – – – – – – – –

VIKING JAKKE

s. 80: Mønsterdiagrammet er tænkt som en visuel hjælp til strikkeprøven der starter på s. 76 – Slå 38 m op og strik fra vrangsiden:

X = en retstrikket kantm
prik = vrang fra retsiden, ret fra vrangsiden
V = ret fra retsiden, vrang fra vrangsiden
de skrå streger er henholdsvis højredrejede og venstredrejede snoninger over 5 eller 6 m

Men det er lettest bare at strikke prøven ifølge forklaringen hvor hver p er beskrevet!

– – – – – – – – – – – – – – – –

DIAMANTEN

S.94 – vedrørende signaturer under mønsterdiagram: // = 2 m r sm. Den modsatte retning er 2 m dr r sm